Városi Könyvtár
EFOP 4. 1. 8 - 16 - 2017- 00095 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű pályázat.
2018. május 06. 15:24


EFOP 4. 1. 8 - 16 - 2017- 00095 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű pályázat.

Támogatási összeg: 54.240.336,- Ft

Megvalósítási időszak: 2018. 03. 01. – 2020. 02. 28.

A projekt keretében olyan infrastrukturális és tárgyi eszköz fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanulás, a kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket.

A fejlesztések eredményeként az intézmény a tanulás helyszíneként képes lesz hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s jelentősen emelkedik a bevont felnőttek és idősek száma is.

1. Infrastrukturális fejlesztés

Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek kialakítása, korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése.

A meglévő közművelődési klubterem ad teret a különböző csoportoknak, közösségeknek, városi intézmények által szervezett szakmai napoknak, fórumoknak, emellett bérleményben is kiadjuk.

A helyiségek átstrukturálásával létrejön egy 60 nm alapterületű oktató-foglalkoztató tér, mely eddig nem volt megvalósítható. A közösségi térben kialakításra kerül egy multimédia „szoba”, szükség esetén mobil fallal leválaszthatóan.

A szabadtéri helyszínt eddig nem tudtuk jól kihasználni, hiszen nem véd semmi az időjárás ellen, sem a csapadéktól, sem a napsütéstől. Ennek komfortosításával egy újabb közösségi tér jön létre, mely alkalmassá válik a tervezett foglalkozások megtartásához is.

A szabadtéri foglalkoztató akadálymentesen megközelíthető lesz az új közösségi tér felől is.

Az új közösségi terek főképp a gyermekek és a fiatalok számára tartott programoknak, kiscsoportos fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet.

Átalakításra és felújításra kerülnek a kiszolgáló funkciót ellátó helyiségek is. A raktár – mosdó - melegítőkonyha épületszárny oly mértékűen elavult, hogy jelentős beázások tapasztalhatók, ennek megszüntetésére kell az épületrészt átalakítani, felújítani.

2. IKT eszközök és egyéb tárgyi eszközök fejlesztése

Az infrastrukturális fejlesztések mellett az alábbi tárgyi eszközök beszerzése valósítjuk meg:

IKT eszközök

 • 8 db asztali számítógép

 • 1 db notebook

 • 8 db billentyűzet + egér

 • 8 db LED monitor

 • 9 db Microsoft Windows 10 Pro szoftver

 • 9 db Microsoft Office 2016 Home and Business szoftver

 • 2 db Vezeték nélküli kültéri egység

 • 1 db asztali switch

 • 1 db SMART interaktív tábla

 • 1 db SMART hangszóró

 • 1 db projektor + gyári fali konzol

 • hálózati kábel

 • hálózati csatlakozó

 • kábelcsatorna

 • eszközök installálása, beüzemelése

Bútorok és egyéb eszközök:

 • 6 db számítógép asztal

 • 3 db forgószék

 • 6 db asztal

 • 30 db egymásba rakható szék

 • 6 db babzsák fotel

 • fa polcok (könyves, tároló)

 • paraván szett (3 db-ból álló)

3. Tudásbázis létrehozása

A QULTO – Monguz Kft., melynek egyik szolgáltatása a HunTéka integrált könyvtári szoftver, fejlesztései lehetővé teszik, hogy a modern technikai eszközökkel hatékonyabbá és látványosabbá tegyük a foglalkozásokat. Olyan testre szabott lehetőséget kínál, mely használatával a fiatalokat is könnyebb megszólítani.

A fejlesztés a már meglévő adatbázisunkra épül. Felhasználható a könyvtár, a katalógus használatának bemutatásához, a helyismereti gyűjtemény, a települési értékek megismertetéséhez. 

Tudásbázis szoftvercsomag

A korszerű könyvtári rendszerre építve tudásbázis kialakítása válik lehetővé, mely erősíti a könyvtár szerepét és jelentőségét a nem formális és informális oktatásban, egész életen át tartó tanulásban. A teljeskörű médiakezelést kiszolgáló OPAC alkalmazásával elérhető, kereshető, megjeleníthető a könyvtár, majd a jövőben akár minden zirci közgyűjtemény anyaga.

A 'tudásbázis' előnye, hogy minden Zirccel kapcsolatos, releváns információ egy helyen lenne elérhető, illetve hogy egy ilyen tudásbázist további ütemekben lehet fejleszteni, egyéb szolgáltatásokat ráépíteni (Pl. Education modul, bővebben az attrakcióknál, mobilos applikációk). Valamint ennek a webes felületnek látássérültek részére készített verziója is van.

4. interaktív-fejlesztő foglalkozások

A foglalkozások elsődleges célja, hogy közvetlenül megszólítsuk és bevonzzuk még szélesebb körben intézményünkbe a különböző korosztályokat, ennek megfelelően korcsoportokra szabottan tartalmas, aktív tanulási/fejlesztő és egyben kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk.

Az alábbi tematikus foglalkozásokat megvalósítását terveztük a felmerülő igények alapján, a város demográfiai összetételét és az oktatási és nevelési intézmények jelenlétét figyelembe véve.

A foglalkozások jelentős részét a pályázat benyújtása után már elindítottuk, az újonnan kialakított közösségi terek elkészültével és a felújítási munkák befejezése után szeretnénk még rendszeresebbé tenni, tevékenységünket a térség lakosságára, oktatási-nevelési intézményeire is kiterjeszteni.

A foglalkozások tervezett tematikája:

 • Mesedélelőttök (kreatív és társasjátékok, ügyességi és logikai játékok, népi játékok)
  Célcsoport: óvodás, alsó tagozatos iskolások

 • Számítógép- és internethasználati foglalkozások (csoportos és egyéni)
  Célcsoport: felnőtt, nyugdíjas korosztály

 • Interaktív, speciális foglalkozások
  Célcsoport: testi és szellemi fogyatékossággal élők, pszichiátriai gondozottak

 • Irodalmi és egyéb kulturális programok (olvasókörök, klubok, „irodalmi kávéház”, közönségtalálkozók, kötetlen beszélgetések előre meghatározott témában, testi és lelki egészség, „társas magány” stb.)
  Célcsoport: minden korosztály

 • Rendhagyó irodalomórák
  Célcsoport: középiskolások

 • Egyéni, személyre szabott foglalkozások (felkészítés irodalmi témában például szavalóversenyre, korrepetálás magyar irodalom és nyelvtan, valamint középiskolásoknak filozófia tantárgyhoz kötődve)
  Célcsoport: általános- és középiskolások

 • Környezettudatos életmód, természetvédelem
  Célcsoport: általános iskolások

 • Játékos tematikus könyvtárhasználati foglalkozások
  Célcsoport: óvodás, alsó tagozatos iskolások

 • Filmklub, fotóklub, média szakkör
  Célcsoport: minden korosztály

 • Egyéb rendezvények, kreatív fejlesztő programok (pl. pályaorientációs foglalkozások, a hulladék újrahasznosítása – dekorációs ötletek, „kincsvadászat a könyvtárban”, hasznos tanácsok biztonságunk védelmében stb.)
  Célcsoport: minden korosztály

 • Hagyományőrző foglalkozások (főképp a népzene, népmese tematikájában)
  Célcsoport: általános iskolások

 • Szövegértés-fejlesztő foglalkozások (drámapedagógia, papírszínház, bábjáték)