Archívum

Városi Könyvtár

Irodalommal ismerni el a bányászok munkáját

2022.10.04. 17:30

Hofferné dr. Hanich Erika „Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek” című, bányászati témájú könyvének bemutatójára került sor a Békefi Antal Városi Könyvtár közművelődési klubtermében, az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében. A vendégeket és az előadót a házigazda intézmény részéről Csaba Lilla köszöntötte. Tolmácsolta a könyv szerzőjének gondolatait, aki szerint a bányászat korszaka olyan értékeket hozott létre, amelyeket őriznünk kell, és tovább kell adnunk utódainknak. Hozzátette, Zirc életében is fontos történelmi, kulturális és gazdasági múlttal rendelkezik a bányászat, amely egykor a városban és a környéken élők számára biztos megélhetési lehetőséget jelentett. Az előadó bemutatkozásában elmondta, hogy 1996 és 2011 között aktívan részt vett szülőfaluja, Nagyesztergár kulturális életében, német nemzetiségi, hagyományőrző programokat szerveztek, múzeumot hoztak létre, foglalkoztak származáskutatással és a település történetét bemutató hat kötetnek is a szerkesztője volt. Ezt követően még további történeti kutatómunkákat végzett. Nagyon sokan megkérdezték tőle, hogy nő létére miért fogott egy ilyen „férfias” témához, hiszen szakmai szempontból nem kötődik a bányászathoz. Édesapja viszont vájár volt, gyerekkorában szájtátva hallgatta a történeteit, bár akkor még nem gondolta, hogy egyszer majd egy könyvvel adózik az emlékének. Születésének századik évfordulójára egy 20-25 oldalas megemlékezést tervezett, de aztán úgy gondolta, hogy érdemes lenne édesapja egykori munkahelyéről, a dudari bányáról is írni. Felkeresett a szakmában jártas és sokat tapasztalt személyeket, akik nagyban segítették a munkáját. Anyagot gyűjtött, olvasta a témához kapcsolódó szakirodalmat, egyéb irodalmi műveket, lapozgatta a lexikonokat, és ekkor döbbent rá, hogy a szakszavak nagy részét már ismerte a vájár ős révén, sőt a jelentésükkel is tisztában volt. Megtudhattuk, hogy a könyvet egy aranydiplomás bányamérnök, Bencsik Gábor lektorálta, a címlap pedig egy zirci festőművész, Póda Károly munkáját dicséri.   Hofferné dr. Hanich Erika könyve az egész bányásztársadalomnak emléket állít A szerző alaposan felkészült egy történeti mű szerkesztésének tudnivalóiból, és a könyv forrásértékét bizonyítja, hogy nem kevesebb, mint hetvenöt hivatkozást tartalmaz, és lábjegyzetek hosszú sora is gazdagítja a bányászoknak emléket állító kiadványt. Mindamellett, hogy feldolgozza a dudari szénbánya történetét a kezdetektől az ezredfordulón történő bezárásig, a visszajelzések alapján jelentős helytörténeti értékkel bír és a fiatalság számára is ajánlott olvasmány, hiszen kevesen tudják, hogy a bányászok milyen nehéz körülmények között dolgoztak. Mindenki számára ajánlott, aki érdeklődik a téma iránt. Hofferné dr. Hanich Erika elmondta, a tavalyi évben megjelent könyv több évfordulóhoz is kötődik: 2021-ben volt 110 éve, hogy felvetődött a szénbányászat gondolata a környéken, kutatásokat, fúrásokat végeztek, 85 évvel ezelőtt pedig feltárásokra került sor Dudaron. 1951-ben lett önálló szénbányavállalat Dudar, rá negyven évre pedig jogutód nélkül felszámolásra került. Az előadásban szó esett a bányászat történetének főbb mérföldköveiről. Elhangzott, hogy az egyik legősibb foglalkozásról van szó, amely az ember létével egyidős, a szenet és különösen a felhasználásának módját ugyanakkor sokáig nem ismerték. A bakonyi szén kutatásának lelőhelyeiről 1868-ból származik az első említés. A múlt század közepén induló dudari bánya történetét korszakokra lebontva taglalta a könyv szerzője a prezentációs előadás során. A munkaerő nagy része az indulás éveiben Várpalotáról érkezett, nők, katonák is dolgoztak a föld alatt. Az 1961-es vízbetörés eseményére is kitért az előadó, mely nagyban hátráltatta a bánya fejlődését. Szó esett a falu aláfejtéséről is. A rendszerváltozás utáni piacgazdaság következtében csökkent az igény a villamos energiára, a kormány csak azokat a bányákat tartotta meg, amelyek támogatás és adókedvezmények nélkül is meg tudtak maradni. A vállalat felszámolásra került. 1993-tól az Észak-Dunántúli Bányavagyon Hasznosító Rt. által alapított DUSZÉN Kft. működtette a bányát. 2000-ben teljesen megszűnt Dudaron a mélyművelésű széntermelés, a céget privatizálták, manapság a világviszonylatban is magas huminsav tartalmú dudari barnaszén, a dudarit bányászata zajlik a korábbival azonos nevű társaság által. Hofferné dr. Hanich Erika reményét fejezte ki, hogy előadásával hozzájárult a bányászat ismertté tételéhez, a bányászok munkájának elismeréséhez. Kelemen Gábor

Városi Könyvtár

Legyen saját polcod a könyvtárban: nyári olvasópályázat eredményei

2022.09.30. 23:59

Az idei évben is meghirdette hagyományos nyári olvasópályázatát a Békefi Antal Városi Könyvtár. 61 gyermek összesen 952 könyvet olvasott el, illetve hallgatott meg szüleik, nagyszüleik, testvéreik felolvasásában. Ismét kiemelkedő létszámban neveztek a pályázatra, amely meghaladta a tavalyi nevezők számát is. Kis olvasóink egész nyáron át izgatottan várták az eredményeket, öröm volt nézni a csillogó tekinteteket, amikor az újabb elolvasott oldalszámok felkerültek a polcra. Idén az óvodások voltak a legaktívabbak, 30 pályázó veselkedett neki a nemes feladatnak. Az alsósok közül 20 kis versenyzőt számlálhatunk. A felsősök csoportjából pedig 13 büszke nevező került ki. A Városi Könyvtár szellemiségének megfelelően fontosnak tartja, hogy ösztönözze a gyermekeket az olvasásra, amelyre napjainkban még nagyobb figyelmet kell fordítani. Az olvasópályázatok fejlesztik a gyermekek szókincsét, bővítik ismereteiket, gazdagítják érzelem-és képzeletvilágukat. A pályázók saját ízlésüknek, érdeklődésüknek megfelelő témájú és hangulatú könyveket választhattak a szépirodalmi gyűjteményből, amellyel neveztek a versenyre. Óvodás kategóriában 30 fő nevezett, akik összesen 612 kötetet hallgattak végig szüleik, nagyszüleik, testvéreik felolvasásában. Ferenczy Gerda Anna (Bakonyoszlop) Hornyacsek Róza és Hornyacsek Soma (Bakonyoszlop) Grósz Nimród és Grósz Zalán (Zirc) Alsós kategóriában 18 fő nevezett, akik összesen 171 kötetet olvastak el. Molnár Benedek (Borzavár) Sógorka Rebeka (Zirc) Ring Zalán (Zirc)   Felsős kategóriában13 fő nevezett, akik összesen 169 db kötetet olvastak el. Berkes-Szabó Luca (Bakonynána) Molnár Barnabás (Borzavár) Fehér Panna (Balatonfűzfő)   A könyvtár köszönetét fejezi ki minden pályázónak, valamint szüleiknek, nagyszüleiknek, akik az olvasás és könyvek iránti szeretetükkel jó példát mutatnak gyermekeiknek, unokáiknak. Ezúton kérjük a szülőket, nagyszülőket, hogy továbbra is töretlenül bátorítsák gyermekeiket, unokáikat az olvasásra, ami örömteli tevékenység, megmozgatja egész lényüket. A könyvtár a megkezdett hagyományt folytatni kívánja -, akik nyáron lemaradtak a pályázatról és csatlakozni szeretnének, ők a téli időszakban versenyre kelhetnek a már gyakorlott könyvfalókkal. A nyári olvasópályázatok eredményeiről a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB honlapján tájékozódhatnak, szeptember 6-tól az elismerő oklevelek és ajándékok személyesen átvehetők a könyvtárban. Az olvasópályázat fődíját és könyvjutalmait az Együtt a Könyvtárért Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022” című pályázata biztosította. Köszönjük továbbá a zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását! Szívből gratulálunk minden kedves Olvasónknak!