Skip to content

Városi Könyvtár

8420 Zirc, József Attila utca 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez az „Együtt a könyvtárért” Alapítvány és a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány három pályázatot nyújtott be

2013-ban A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez az „Együtt a könyvtárért” Alapítvány és a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány három pályázatot nyújtott be, a támogatottság az igényelt összeg arányában 100%-os volt.

Az „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány kultúraközvetítői marketing-tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzés céljából a „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez benyújtott pályázatán az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése jogcímen a „Bakonyi non-profit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése” célterületre 739.908,- Ft támogatást nyert, melyet kultúraközvetítői tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre fordított.

Az Alapítvány a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-val kötött megállapodás alapján a televízió szakemberei számára térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a videokamerát, az intézmény az Alapítvány által szervezett programokról hírműsorában rendszeresen beszámol, ezáltal biztosított a városban bekövetkező helytörténeti jelentőségű események hosszú távú dokumentálása is.

A HVS Felülvizsgálat során elfogadott

– „Természet- és környezetvédelem’ célkitűzésnek megfelelően a kamera már nem mini dv-kazettára, hanem memóriakártyára rögzít, ezáltal kevesebb elektronikai hulladék keletkezik.

– A „Leszakadók, hátrányos helyzetűek segítése gazdasági potenciál-növekedéssel’ című célkitűzés alapján: az Alapítvány által szervezett programok élményszerűbb megjelenítését teszi lehetővé a rendezvényeken jelen lenni nem tudó mozgáskorlátozottak számára is, hiszen a televízión keresztül sokkal jobb kép- és hangminőségben élvezhetik a felvételeket.

– A „Gazdasági, közösségi információáramlás, tudás megszerzése, tapasztalatok’ célkitűzésnek megfelelően a pályázat segítségével bekövetkező lényeges, minőségi változás megjelenik majd az Alapítvány által szervezett valamennyi kulturális, ismeretterjesztő, hagyományőrző programban és a tanuló ifjúság olvasásra nevelésében.

A pályázati úton beszerzett Panasonic AG-AC90 videókamera, a hozzátartozó 2 db 64 GB-os memóriakártya, valamint az Azden kameramikrofon használatával bővül az Alapítvány eszközállománya, s ez által újabb területen végezhetünk minőségi szakmai munkát.

Az „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettől az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Örökség megőrzése – Közösségi Videózáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése jogcímen nyert 983.400 Ft támogatást, melyet kultúraközvetítői tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre fordított.

Az alapítvány az eszközöket a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-val kötött megállapodás alapján térítésmentesen a könyvtári szakemberek rendelkezésére bocsátja.

A támogatás tanfolyamok díját is. A képzés keretében rövid riportokat forgatnak és szerkesztenek, videókat készítenek az adott térség civil szervezeteinek, vállalkozóinak, önkormányzatainak bevonásával. A filmvágás területén részletes szakmai információkkal ismerkednek meg a résztvevők. Alkalmassá válnak arra, hogy saját tevékenységi területükön, saját településükön is közösségi videókat, felvételeket készítsenek, ismereteiket, az elsajátított módszereket továbbadva bevonhassák a munkába a helyi önkénteseket és civil közösségeket is.

Az évente ismétlődő közösségi videózáshoz kötődő képzések lehetőséget adnak a szakmai továbbfejlődésre, az alapítványt, az intézményt, helyi értékeket, Zirc városát bemutató, propaganda anyagok, filmek készítését teszi lehetővé, melyek minőségi kivitelezésben marketingcélokat is szolgálnak.

A pályázati úton beszerzett Panasonic AG-AC90 videokamera, számítógép, és vágószoftver lehetővé teszi a közösségi videózáshoz kötődő, minőségi szakmai munkát, kisfilmek készítését, elősegíti fiatalokból álló közösségek létrejöttét, a tevékenység a Települési Értéktár gyarapításához is hozzájárul

A Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettől az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése jogcímen nyert 749.795 Ft támogatást, melyet kultúraközvetítői marketing-tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre fordított.

A pályázati fejlesztés során a „Zirc Kultúrájáért’ Közhasznú Alapítvány eszközállománya korszerű számítógéppel és szerkesztőszoftverrel gazdagodott, használatukkal a programokról készülő audiovizuális beszámolók vagy reklámanyagok elkészítése egyszerűsödik. A magas színvonalú technikai eszközök lehetővé teszik azt, hogy az együttműködés alapján a hírműsor színesedjen, a műsorszerkesztés egyszerűsödjön. Az élményszerűbb rögzítés a XXI. századi televíziónézők igényeinek megfelelő megjelenítést tesznek lehetővé a rendezvényeken jelen lenni nem tudók számára is, a televízión keresztül a korábbihoz képest sokkal jobb kép- és hangminőségben élvezhetik a felvételeket.

A pályázati forrásból beszerzett eszközök használatával biztosítottá vált az aktuális helyi és térségi, lakosságot érintő döntések és történések feldolgozása mellett az elmúlt több mint két évtized helytörténeti képi anyagainak digitalizálása is.

A pályázati támogatással beszerzett számítógépes konfiguráció, az Edius Pro 6,5 szerkesztő szoftver paramétereihez igazodó 2 db Full HD Led-monitor és a Windows8 operációs rendszer lehetővé teszi, hogy újabb területen végezhessünk minőségi szakmai munkát.

Nyitvatartás

Hétfő:
ZÁRVA
Kedd:
10-18
Szerda:
10-18
Csütörtök:
10-18
Péntek:
10-18
Szombat:
ZÁRVA